Home

Riley Club Holland

Opgericht: 21 mei 1977. Officieel vereniging: 28 februari 1986.
Statuten en huishoudelijk reglement: verkrijgbaar bij de secretaris.

Ereleden: K. de Kock te Zonnemaire,  J.W.C. Postel te Winterswijk-Kotten en V.W. Riley te Telford.

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het in oorspronkelijke en authentieke
staat brengen van Riley’s, zodat deze fraai gelijnde en waardevolle
automobielen behouden blijven.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
– hulp te verschaffen bij restauratie- en reparatiewerkzaamheden.
– het verschaffen van onderdelen door koop, verkoop en/of ruil tussen ..de leden.
– het verstrekken van technische informatie, adviezen, ed.
– het leggen van hechte onderlinge contacten.
– het op gang brengen van een vlotte onderdelenvoorziening.
– het houden van een jaarlijkse “grote meeting”.
– het houden van toerritten.
– het houden van regionale bijeenkomsten, enz.

Contributie:

– inschrijfgeld eenmalig € 15, –
– contributie per jaar € 40, –
– donateurs minimaal € 10, – per jaar

Advertentietarieven:

– 1/1 pagina: 1 x € 29,50, 4 x € 90, –
– 1/2 pagina: 1 x € 16-, 4 x € 45, –
– Kleintjes: € 8, — (voor niet-leden)
..gratis voor leden, tenzij het handel is.